Omdat je er vaak niet over durft te praten

Erover praten. Je ervaringen delen. Samenkomen en open durven zijn. Het lucht op en doorbreekt het gevoel van eenzaamheid. Toch is dat niet altijd vanzelfsprekend voor de Haagse Nathalie. Op jonge leeftijd krijgt ze te maken met kindermishandeling en dat heeft impact op de rest van haar leven. Het zorgt onder andere voor een gevoel van eenzaamheid. Vandaag bezoekt Nathalie de lotgenotendag Sporen van Trauma, georganiseerd door coach, schrijfster en ondernemer Hameeda Lakho. Met een diepe intrinsieke motivatie organiseert Hameeda dit bijzondere evenement, waar lotgenoten elkaar ontmoeten, al vijftien jaar. Omdat erover leren praten de eenzaamheid doorbreekt.

HCTE

De Haagse Community tegen Eenzaamheid zet een platform op van ondernemers die binnen hun eigen bedrijfsvoering eenzaamheid bestrijden. Ze doen dit door ondernemers bewust te maken, te inspireren, activeren en met elkaar te verbinden.

Wat onderneem jij?

Wij geloven in de ondernemende Hagenaar die maatschappelijk actief is, gemotiveerd door lokale betrokkenheid én zakelijk inzicht. Omdat je aansluiten bij een community met een maatschappelijke missie ook interessant mag zijn voor de business.  Wat onderneem jij? Word nu deelnemer van de Haagse Community tegen Eenzaamheid.