Omdat je er vaak niet over durft te praten

Erover praten. Je ervaringen delen. Samenkomen en open durven zijn. Het lucht op en doorbreekt het gevoel van eenzaamheid. Toch is dat niet altijd vanzelfsprekend voor de Haagse Nathalie. Op jonge leeftijd krijgt ze te maken met kindermishandeling en dat heeft impact op de rest van haar leven. Het zorgt onder andere voor een gevoel van eenzaamheid. Vandaag bezoekt Nathalie de lotgenotendag Sporen van Trauma, georganiseerd door coach, schrijfster en ondernemer Hameeda Lakho. Met een diepe intrinsieke motivatie organiseert Hameeda dit bijzondere evenement, waar lotgenoten elkaar ontmoeten, al vijftien jaar. Omdat erover leren praten de eenzaamheid doorbreekt.