Over de stichting

De Haagse Community tegen Eenzaamheid zet een platform op van ondernemers die binnen hun eigen bedrijfsvoering eenzaamheid bestrijden. Ze doen dit door ondernemers bewust te maken, te inspireren, activeren en met elkaar te verbinden.

Doelstelling

Missie: De ondernemende deelnemers van de Haagse Community tegen Eenzaamheid bundelen de krachten om eenzaamheid in eigen omgeving te bestrijden. 

Visie: De Haagse Community tegen Eenzaamheid faciliteert een waardevol netwerk van ondernemende Hagenaars waarin kennis, middelen en inspiraties worden gedeeld om samen op te trekken in de strijd tegen eenzaamheid. 

Bestuursleden

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding met een maximum van 1500 euro per jaar. Ook ontvangen zij een vergoeding voor gemaakte onkosten. Hier kan gedacht worden aan de kosten voor postzegels, pennen en papier, vervoerkosten, et cetera, zolang de kosten maar gemaakt zijn in verband met de uitoefening van de functie en niet worden gedekt door de vrijwilligersvergoeding.

Verslagen