7 succesfactoren voor sociale impact

Tijdens onze netwerkbijeenkomst op 14 februari jl. was Michael Amiabel, eigenaar van Social Engagement Consultancy, aanwezig als gastspreker. Michael is consultant. Hij heeft een verleden in de sponsoring en marketing bij onder andere Heineken en richt zich sinds 15 jaar op maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Hij helpt bedrijven om zich op een authentieke en relevante manier te verbinden met de samenleving. Hij ziet dat er steeds meer bedrijven zijn die zich inzetten voor de samenleving. Dat komt doordat ze zich meer en meer bewust worden van het feit dat ze een belangrijke rol kunnen spelen bij het oplossen of verminderen van grote maatschappelijke problemen in Nederland. En ook dat als ze dat op een authentieke manier doen ze impact maken bij hun stakeholders en daarmee waarde creëren voor hun bedrijf of merk.
Michael deelde met ons de 7 succesfactoren waarmee je sociale impact maakt met jouw bedrijf:

  • Blijf dichtbij jezelf/jouw bedrijfsvoering; één verbindende gedachte die sturend is voor alle activiteiten en betrokkenen op dit gebied
  • Doe wat je zegt: geef concrete invulling aan de verbindende gedachte, met een lange termijn commitment.
  • Zorg dat wat je doet relevant is en voldoende urgentie heeft en dat jouw bijdrage een significant verschil maakt
  • Creëer een breed draagvlak binnen je bedrijf (zorg voor zichtbare ambassadeurs)
  • Betrek zoveel mogelijk directe en indirecte stakeholders (medewerkers, klanten, toeleveranciers, maatschappelijke partners)
  • Zorg dat je met wat je doet je doelgroep, je bedrijf, je medewerkers, klanten, andere belanghebbenden en de samenleving ráákt.
  • En last but not least: communiceer erover. Als het klopt wat je doet, waarom zou je het dan niet uitdragen? Dat is geen borstklopperij; dat is waarde toevoegen aan je bedrijf. En je inspireert er ook nog eens anderen mee.

Meer weten? Kijk op Michaels website voor zijn contactgegevens of mail naar info@communitytegeneenzaamheid.nl